U dient als eigenaar van een pand of als werkgever te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom brandveiligheid.
Volgens dezelfde wet dient iedere organisatie een verantwoordelijke te hebben voor het beheer van de brandmeldinstallatie.
Deze persoon dient in het bezit te zijn van een erkent BBMI certificaat.

Heeft u geen erkende beheerder brandmeldinstallatie in dienst die maandelijks uw brandmeldinstallatie beheerd?

Dan voldoet u niet aan de wet en zet u de veiligheid van uw personeel & bezoekers op het spel.
Daarnaast riskeert u ook een boete als u een controle krijgt van de brandweer of iemand van uw gemeente.

Wat zijn de taken van een beheerder brandmeldinstallatie?

De taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie bestaan uit het uitvoeren van maandelijkse periodieke controles, het voorkomen van valse alarmmeldingen en het bijhouden van een logboek.
Naast de maandelijkse taken van de beheerder brandmeldinstallatie zijn er ook 4/8 maandelijkse taken beheerder brandmeldinstallatie.

De maandelijkse taken van een beheerder brandmeldinstallatie omvatten de volgende werkzaamheden:

 • Controle op de doormelding en het ontvangst van storingsmeldingen.
 • Visuele controle van de brandmeldcentrale, brandmelders, nevenpanelen, brandweerpanelen en LED test.
 • Controle op de doormelding en het ontvangst van een handbrandmelding en een automatische brandmelding.
 • Het bijwerken van een (digitaal) logboek.

Vier/acht maandelijkse taken Beheerder Brandmeldinstallatie
Na vier en acht maanden zijn er extra taken welke de beheerder brandmeldinstallatie moet uitvoeren.

 • De werking van de meldfunctie van alle meldergroepen checken op de brandmeldcentrale en/of nevenpanelen.
 • De bereikbaarheid van alle handbrandmelders controleren en de visuele controle op de werking ervan.
 • De vrije ruimte rond alle automatische brandmelders controleren en visuele controle op de werking ervan.
 • De overeenstemming van de alarmorganisatie/BHV organisatie met de aanwezige voorzieningen en de huidige situatie controleren.
 • Veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie in de gaten houden.
 • De overeenstemming van installatietekeningen, plattegronden en blokschema’s met de huidige situatie controleren.
  Het logboek bijwerken

Indien de beheerder zijn taken niet met regelmaat uitvoert verhoogd de kans op vals alarm.
De boetes voor een vals alarm kunnen oplopen van €1000 tot €1500.
Indien de taken niet of nauwelijks correct worden uitgevoerd verslechtert dit de conditie van uw installatie, waardoor storingen zich voor kunnen doen.
Het beheren van uw brandmeldinstallatie is daarom onmisbaar voor het optimaal functioneren ervan.

U kunt daarom het onderhoud aan u brandmeldinstallatie uitbesteden aan Brandpreventie Westland zodat u hier geen omkijken naar heeft.
Wij zijn in het bezit van de juiste certificaten hierdoor bent u verzekerd van onderhoud volgens de juiste normen en wetten.

Wij kunnen het jaarlijks onderhoud gelijktijdig uitvoeren met het jaarlijks onderhoud van uw noodverlichting, EHBO koffers, AED’s, elektrisch gereedschap, trappen, ladders en steigers en valbeveiliging