Brandwachten verrichten veiligheidstoezicht op werkzaamheden waar risicobeperking gewenst is.
Dit kan op last van de gemeente, verzekeringsmaatschappijen, door preventiemedewerkers van de brandweer of overige bedrijven/organisaties.
Ook door uitval, storing of onderhoud aan de brandmeldcentrale kan een brandwacht geëist of ingeschakeld worden.

De veiligheid van uw medewerkers en uw organisatie gaat boven alles!

De Brandwacht wordt ingezet als toezichthouder op het vlak van veiligheid.
Een Brandwacht houdt zich bezig met brandpreventie, brandveiligheid en arbeidsveiligheid.
Zo creëert u een veilige werkplek voor uw medewerkers en als er een calamiteit ontstaat weet de Brandwacht exact hoe te handelen volgens welke voorschriften.

Waarom en wanneer een brandwacht?
Brandwachten worden vaak verplicht gesteld vanuit de gemeente of verzekeringsmaatschappijen, enkele voorbeelden wanneer een Brandwacht verplicht kan worden gesteld zijn o.a.:

 • Uitval van uw brand- en/of blusinstallatie.
 • Verbouwingswerkzaamheden in uw pand waardoor er brandgevaarlijke situatie kunnen ontstaan.
 • Heetwerkzaamheden zoals lassen, branden en slijpen.
 • Werken in besloten ruimten.
 • Evenementen waarbij een groot aantal personen worden verwacht, op een te klein oppervlakte.

Taken brandwacht

 • Preventief toezicht houden door middel van controle rondes lopen.
 • Toezicht houden of blusmiddelen bereikbaar zijn.
 • Controleren of gewerkt wordt volgens werkvergunning.
 • Controleren op gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Controleren van vluchtroutes.
 • Repressief optreden in geval van incidenten.
 • Toezicht op veiligheid.

Onze brandwachten
Onze brandwachten zijn minimaal opgeleid voor het Rijksdiploma Brandwacht en houden hun kennis en geoefendheid op pijl binnen een brandweerkorps.
Zodoende beschikken zij over voldoende ervaring, kennis en vaardigheden.