De onderhoudstaken van een Beheerder Brandmeldinstallatie bestaan uit het uitvoeren van maandelijkse periodieke controles, het voorkomen van valse alarmmeldingen en het bijhouden van een logboek.

Naast de maandelijkse onderhoudstaken van de beheerder brandmeldinstallatie zijn er ook 4/8 maandelijkse onderhoudstaken beheerder brandmeldinstallatie.

De maandelijkse onderhoudstaken van een beheerder brandmeldinstallatie omvatten de volgende werkzaamheden:

 • Controle op de doormelding en het ontvangst van storingsmeldingen.
 • Visuele controle van de brandmeldcentrale, brandmelders, nevenpanelen, brandweerpanelen en LED test.
 • Controle op de doormelding en het ontvangst van een handbrandmelding en een automatische brandmelding.
 • Het bijwerken van een (digitaal) logboek.

Vier/acht maandelijkse onderhoudstaken Beheerder Brandmeldinstallatie
Na vier en acht maanden zijn er extra taken welke de beheerder brandmeldinstallatie moet uitvoeren.

 • De werking van de meldfunctie van alle meldergroepen checken op de brandmeldcentrale en/of nevenpanelen.
 • De bereikbaarheid van alle handbrandmelders controleren en de visuele controle op de werking ervan.
 • De vrije ruimte rond alle automatische brandmelders controleren en visuele controle op de werking ervan.
 • De overeenstemming van de alarmorganisatie/BHV organisatie met de aanwezige voorzieningen en de huidige situatie controleren.
 • Veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatie of bouwconstructie in de gaten houden.
 • De overeenstemming van installatietekeningen, plattegronden en blokschema’s met de huidige situatie controleren.
 • Het logboek bijwerken

Wij kunnen tegelijk voor u het onderhoud uitvoeren van uw blusmiddelen, noodverlichting, EHBO koffers, AED’s, elektrisch gereedschap, trappen, ladders en steigers en valbeveiliging.