Keuren trappen, ladders en steigers :

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met Trappen, ladders en rolsteigers zijn vastgelegd in de norm NEN 2484 trappen en ladders en de norm NEN-EN 1004 rolsteigers.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen met of zonder blijvend letsel. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

De NEN 2484 en NEN-EN 1004 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. In de regel dienen trappen, ladders en rolsteigers een maal per jaar te worden geïnspecteerd. Iedere afzonderlijke trap ladder en/of steiger wordt visueel geïnspecteerd waarbij onder andere wordt gekeken naar;

  • Vervorming of beschadiging

  • Compleetheid

  • Goede werking van bewegende delen etc.

Het gekeurde item wordt voorzien van een keuringssticker. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde arbeidsmiddelen.

Wij kunnen het jaarlijks onderhoud gelijktijdig uitvoeren met het jaarlijks onderhoud van uw brandblusmiddelen, noodverlichting, AED’S, rookmelders, EHBO koffers, elektrisch gereedschap en valbeveiliging.

Prijslijst

NEN 2484

Het uitvoeren van de werkzaamheden volgens NEN 2484 van ladders en trappen geschiedt op basis van de volgende stuks tarieven:

  • Per stuk             € 8,-
  • Rolsteigers (kamersteigers) <2m       € 15,- per stuk
  • Rolsteigers tot 4m                              € 25,- per stuk
  • Rolsteigers vanaf 4m                         € 35,- per stuk