Elektrisch gereedschap keuren is verplicht sinds 1998. Dit staat beschreven in de norm NEN 3140. De Arbowetgeving verwijst naar de NEN 3140 als juiste inspectie methode. Tenslotte waarborgt de NEN 3140 dat bij bedrijfsongevallen risico’s kunnen worden beperkt.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen met of zonder blijvend letsel. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.
Een werkgever is verplicht zijn medewerkers met veilige apparaten te laten werken. Alle elektrische arbeidsmiddelen met een stekker dienen gekeurd te worden.

Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen zijn:

  • Elektrisch handgereedschap
  • Verplaatsbare elektrische werktuigen;
  • Verplaatsbare toestellen, zoals koelkasten, magnetrons, vriezer, printers en faxen;
  • Snoerhaspels en verlengkabels;
  • Zwerfkasten en bouw paddenstoelen

Door een NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen keuring uit te laten voeren, weet je dat je werkt met betrouwbare elektrische gereedschappen. Het keuren van elektrisch gereedschap zorgt niet alleen voor zekerheid, maar ook betrouwbaarheid. Desondanks blijft de keuring een momentopname en dient de gebruiker voor het gebruiken van een arbeidsmiddel deze zelf eerst te inspecteren.

Het gekeurde item wordt voorzien van een keuringssticker. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde arbeidsmiddelen.

Wij kunnen het jaarlijks onderhoud gelijktijdig uitvoeren met het jaarlijks onderhoud van uw brandblusmiddelen, noodverlichting, AED’S, EHBO koffers, valbeveiliging, trappen, ladders en stijgers.

Prijslijst

Electrische apparaten
  • 1 tot 10 apparaten                € 12,-
  • 10 tot 25 apparaten              € 11,-
  • 25 tot 50 apparaten              € 9,-
  • 50 tot 100 apparaten            € 8,-
  • 100 apparaten of meer         € 7,-