Keuren valbeveiliging :

  • NEN 360, 361, 365 – keuring valbeveiliging
  • NEN 360 Valbeschermers met lijnspanners
  • NEN 361 Valharnassen
  • NEN 365 Systemen voor valbeveiliging

De normen NEN 360, NEN 361 en NEN 365 gaan over de eisen waaraan persoonlijke valbeveiliging moet voldoen. Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden voor zijn werknemers. Het volgen van NEN 365 is de beste manier om aan deze Arbowetgeving te voldoen. De norm beschrijft de inspectiepunten voor het keuren van valbeveiliging. Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen met of zonder blijvend letsel. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden.

Aan de hand van een checklist wordt er op diverse inspectiepunten gekeurd en is er een uitgebreide vastlegging van feiten.

De inspectiepunten betreffen o.a.:

  • de gordel
  • verbindingsmiddelen
  • ankers
  • D-ringen.

Volgens de wet moeten al uw valbeveiligingsmiddelen regelmatig gekeurd worden op veiligheid door een bevoegde keurmeester. In de meeste gevallen geldt keuring voor één jaar. Na elke val dient een valbeveiligingsmiddel opnieuw gekeurd te worden.

Het gekeurde item wordt voorzien van een keuringssticker. Vervolgens ontvangt u digitaal in PDF een overzichtslijst van alle geïnspecteerde arbeidsmiddelen.

Wij kunnen het jaarlijks onderhoud gelijktijdig uitvoeren met het jaarlijks onderhoud van uw brandblusmiddelen, noodverlichting, AED’S, rookmelders, EHBO koffers, elektrisch gereedschap, trappen, ladders en stijgers.

Prijslijst

NEN 361

Het uitvoeren van de werkzaamheden volgens NEN 361 van valbeveiliging geschiedt op basis van de volgende stuks tarieven:

  • Per stuk            € 10,-